logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
  7 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราช 3 ชั้น 11 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  5 มิถุนายน 2561
 • ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
  25 พฤษภาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
  1 พฤษภาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
  6 มีนาคม 2561