logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

นางสาวเบญจรัตน์  รัชฎามาศ

เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 31 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน

 

 
นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 
 
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
เริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 
 
นายมณฑล เอกอุดมพงษ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549
24 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2903 ครั้ง