logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิต " Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี 2)

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นร่วมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิต เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดเครือข่ายภาคอีสานตอนบนและจังหวัดใกล้เคียง ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ณ หน้าอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น 

7 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟ...
  9 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครง...
  3 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 195 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โคร...
  27 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง