logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรเรียกร้องสิทธิ์และเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินบริเวณฝายชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30น. นางสาวเบญจรัตน์  รัชฎามาศ  ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรเรียกร้องสิทธิ์และเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินบริเวณฝายชลประทานหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมลำน้ำชี สำนักงานชลประทานที่ 6

อัลบั้มภาพ

25 สิงหาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุ...
  25 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นร่วมโครงการ การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีครินทร...
  24 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...
  12 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง