logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และรับคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุจากราษฎรที่ครอบครองที่ราชพัสดุบริเวณหนองน้ำขุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมกับ อำเภอน้ำพอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย และ เทศบาลตำบลน้ำพอง ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และรับคำร้องขอเช่าที่ดินราชพัสดุจากราษฎรที่ครอบครองที่ดินราชพัสดุบริเวณหนองน้ำขุ่น ณ โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล ซึ่งกรมชลประทานจะส่งคืนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1923 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (บริเวณหนองน้ำขุ่น) เพื่อให้กรมธนารักษ์บริหารจัดการตามระเบียบของกรมธนารักษ์ เนื้อที่จำนวน 40 ไร่ มีราษฎรครอบครองใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย จำนวน 29 ราย และจากการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมีราษฎรแจ้งความประสงค์ขอเช่าที่ดินราชพัสดุแล้ว จำนวน 24 ราย

อัลบั้มภาพ

9 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิต...
  7 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครง...
  3 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 195 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โคร...
  27 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง