logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น (คบจ. ขอนแก่น)

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น (คบจ. ขอนแก่น) ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น และดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น โดยมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า 5 ดาว ของจังหวัด แหล่งจำหน่าย และช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ในรูปแบบโบรชัวร์ เพื่อช่วยผู้ผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ

อัลบั้มภาพ

7 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาท...
  29 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคา...
  16 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ราชพั...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง