logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" และมอบโล่ฯ ผู้เกษียณอายุราชการในภาคอีสาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายธำรงค์ ทองตัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.2169 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้กับตัวแทนผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ "ธนารักษ์ประชารัฐ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการในภาคอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 คน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.275 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (อาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น โดยปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งเครัด

อัลบั้มภาพ

3 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 195 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟ...
  9 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิต...
  7 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โคร...
  27 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง