logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ พร้อมเจ้าหน้านที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นได้จัดประชุมคณะอนุกรมการประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินที่ดิน สำหรับจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2564 - 2567 จำนวน 17 อำเภอ

อัลบั้มภาพ

17 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 4 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการขอเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณท่าอากาศยานขอนแก...
  3 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6
  19 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง