logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.252 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.252 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านที่อยู่อาศัย และที่ทำกิน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” พร้อมทั้งมีการจัดตลาดตามโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" หลังจากนั้นอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พบผู้ได้รับสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ณ นิคมโนนสมบูรณ์ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
31 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 106 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟ...
  9 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 83 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อบรรเทาการขาดแคลนโลหิต...
  7 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 71 ครั้ง
 • อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์ มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครง...
  3 กันยายน 2564
  จำนวนเข้าชม 194 ครั้ง