logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้รับมอบอำนาจแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ดำเนินการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล จำนวน 5 สัญญา

   วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้รับมอบอำนาจแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ดำเนินการจัดทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล จำนวน 5 สัญญา ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 รายการ

อัลบั้มภาพ

8 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาท...
  29 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคา...
  16 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ราชพั...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง