logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การประชุมหารือกรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.128 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ในวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจรัตน์  รัชฎามาศ  ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประชุมหารือกรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.128 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี โดยมีนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

7 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาท...
  29 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคา...
  16 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ราชพั...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง