logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ราชพัสดุบริเวณหนองน้ำขุ่น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อำเภอน้ำพอง เทศบาลตำบลน้ำพอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากราษฎรที่ครอบครอง ที่ราชพัสดุบริเวณหนองน้ำขุ่น ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ที่ราชพัสดุบริเวณหนองน้ำขุ่น โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

อัลบั้มภาพ

14 กรกฎาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาท...
  29 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคา...
  16 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้รับมอบอำนาจแทนอธิบดีกรมธนา...
  8 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง