logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

  เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาท...
  29 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคา...
  16 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ราชพั...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง