logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

  เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

อัลบั้มภาพ

24 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการขอเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณท่าอากาศยานขอนแก...
  3 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6
  19 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 ณ ช...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง