logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 6 โดยเป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น คบจ. เพื่อการบูรณาการในการดำเนินภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรจังหวัดขอนแก่น บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีจุดคัดกรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มาจับจ่ายสินค้า พร้อมทั้งจัดประชุมโดยเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid) พร้อมทั้งเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง รวมทั้งสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายภาคีของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 5 ขอนแก่น ภายในตลาดลานข้าว เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกระทรวงการคลั

19 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการขอเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณท่าอากาศยานขอนแก...
  3 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • กิจกรรมมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 ณ ช...
  18 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง