logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 6 โดยเป็นการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น คบจ. เพื่อการบูรณาการในการดำเนินภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดกลางสินค้าเกษตรจังหวัดขอนแก่น บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ขก.1 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีจุดคัดกรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มาจับจ่ายสินค้า พร้อมทั้งจัดประชุมโดยเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid) พร้อมทั้งเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง รวมทั้งสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายภาคีของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 5 ขอนแก่น ภายในตลาดลานข้าว เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของกระทรวงการคลั

19 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาท...
  29 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคา...
  16 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ราชพั...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง