logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จัดโครงการกิจกรรมสนับสนุนชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน นิคมโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น จัดโครงการกิจกรรมสนับสนุนชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน นิคมโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับชุมชนนิคมโนนสมบูรณ์ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และฟื้นคืนผืนป่า เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน

อัลบั้มภาพ

8 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 93 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาท...
  29 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคา...
  16 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาที่ราชพั...
  14 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง