logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นร่วมแจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต และปลูกต้นไม้เพื่อฟูสภาพแวดล้อม และฟื้นคืนผืนป่า เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น "จัดโครงการ กิจกรรมสนับสนุนชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน นิคมโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น" ร่วมแจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต และปลูกต้นไม้เพื่อฟูสภาพแวดล้อม และฟื้นคืนผืนป่า เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อัลบั้มภาพ

12 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการขอเช่าที่ดินราชพัสดุบริเวณท่าอากาศยานขอนแก...
  3 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
 • ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่ราชพัสดุหนองน้ำขุ่น อำเภอน้...
  24 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง
 • โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6
  19 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง