logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น

ในวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.30 น.  นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ (ระยะที่ 1) ได้กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 12  ณ ห้องประชุมที่ราชพัสดุแปลงอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (เดิม) 

อัลบั้มภาพ

22 กุมภาพันธ์ 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
  9 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • นางสาวเบญจรัตน์  รัชฏามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น  ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาท...
  8 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" และกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคปร...
  16 มีนาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 85 ครั้ง