logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  25 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
  27 มีนาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  29 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  26 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  15 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  26 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  28 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  13 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  28 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  20 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  31 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  15 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ
  27 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  14 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  31 มกราคม 2560
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  26 มกราคม 2560
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  25 มกราคม 2560
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  18 มกราคม 2560