logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 6

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น กำหนดการดำเนินโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ครั้งที่ 6 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น (คบจ. ขอนแก่น) จัดประชุมในการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า 5 ดาว ของจังหวัด        เพื่อช่วยผู้ผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ

อัลบั้มภาพ

28 มิถุนายน 2564 | จำนวนเข้าชม 19 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  4 สิงหาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 1 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
  30 กรกฎาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  21 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง