logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  23 กันยายน 2565
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 มกราคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ ในที่ราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)
  25 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)
  28 ตุลาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
  29 กันยายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ขายทอดตลาดจ้างรื้อถอนอาคารและขนย้ายวัสดุ
  12 มิถุนายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ผลการประมูลขายทอดตลาดอาคารและต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  7 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  4 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราช 3 ชั้น 11 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  21 มิถุนายน 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 มิถุนายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 เมษายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  15 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 กันยายน 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโกดังเดิมและก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดิน
  26 กรกฎาคม 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 กันยายน 2558
 • เอกสารเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
  25 สิงหาคม 2558
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 สิงหาคม 2558