logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ข้อมูลการประเมินราคา

  • ประกาศจังหวัดและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
    2 กันยายน 2559
  • ประกาศจังหวัดและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
    2 กันยายน 2559
หมวดหมู่เอกสาร