logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบประมูลของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 130 รายการ ( 182 แปลง ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 25 จังหวัด
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมิน
กรมธนารักษ์เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ราชพัสดุได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านที่ราชพัสดุ ภายใต้ชื่อ “TRD SMART PAY”
ประกาศขยายเวลารับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาลให้ตกเป็นของแผ่นดิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ้https://auction.treasury.go.th
กรมธนารักษ์ เปิดประมูลทรัพย์สินตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
งดการจองเหรียญและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยตนเอง ณ สถานที่สั่งจองและจ่ายแลกเหรียญทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 พฤษภาคม 2564
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ”งดการจองและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยตนเอง (Walk - in ) เน้นจองทางออนไลน์ได้ที่ www.treasury.go.th
วิธีการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019
กรมธนารักษ์ เปิดประมูลทรัพย์สินที่ได้จากการยึดทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น (Application) ด้านที่ราชพัสดุภายใต้ชื่อ ”TRD SMART PAY”
ช่องทางการชำระเงินค่าเช่า ”ที่ราชพัสดุ”