logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

bidding

 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 January 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ ในที่ราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)
  25 November 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ในที่ราชพัสดุ (ครั้งที่ 2)
  28 October 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
  29 September 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ขายทอดตลาดจ้างรื้อถอนอาคารและขนย้ายวัสดุ
  12 June 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ผลการประมูลขายทอดตลาดอาคารและต้นไม้ในที่ราชพัสดุ
  24 February 2563
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 December 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  7 November 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  4 July 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราช 3 ชั้น 11 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  21 June 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 June 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 April 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 April 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 February 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  15 February 2561
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  5 February 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเป็นหน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 September 2559
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงโกดังเดิมและก่อสร้างรั้วพร้อมกำแพงกันดิน
  26 July 2559
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 September 2558
 • เอกสารเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
  25 August 2558
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่นประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ปฏิบัติการประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 August 2558