logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด


ประวัติจังหวัดขอนแก่น

               จากหลักฐานการสำรวจบริเวณบ้านโนนนกทา บ้านนาดี ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง ของ วิลเฮล์ม จิโซลไฮม์ เรื่อง เออร์ลี่บรอนซ์ อิน นอร์ธอิสเทริน์ ไทยแลนด์ ได้ค้นพบเครื่องสำริดและเหล็กมีเครื่องมือเครื่องใช้เป็นขวาน รวมทั้งแบบแม่พิมพ์ที่ใช้หล่อ มีกำไลแขนสำริดคล้องอยู่ที่โครงกระดูกท่อนแขน ซ้อนกันหลาย วง พบกำไรทำด้วยเปลือกหอย รวมทั้งพบแหวนเหล็กไน แสดงว่ามีการปั่นด้ายทอผ้าใช้ในยุคนั้นแล้ว นอกจากนี้ ยังพบขวานทองแดง อายุ 4,600-4,800 ปี เป็นหัวขวานหัวเดียวที่พบในประเทศไทย ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ในชั้นดินที่ 20 การกำหนดอายุโดยคาร์บอนด์ 14 จากชั้นดินที่ 19 ปรากฏว่าอายุ 4,275 ปี จากหลักฐานข้างต้นพิสูจน์ให้เห็นว่าอาณาเขตบริเวณจังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรม วัฒนธรรมอันสูงสุดมาแต่ดึกดำบรรพ์ มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนสมัยพุทธกาลหลายพันปี

 

ระยะทางจากอำภอเมืองถึงอำเภออื่นๆ 
          กิ่งอำเภอบ้านแฮด 18 กิโลเมตร อำเภอบ้านฝาง 22 กิโลเมตร อำเภอพระยืน 30 กิโลเมตร กิ่งอำเภอซำสูง 39 กิโลเมตร อำเภอน้ำพอง 43 กิโลเมตร อำเภอบ้านไผ่ 44 กิโลเมตร อำเภอหนองเรือ 45 กิโลเมตร อำเภออุบลรัตน์ 50 กิโลเมตร อำเภอชนบท 55 กิโลเมตร กิ่งอำเภอโนนศิลา 58 กิโลเมตร อำเภอมัญจาคีรี 58 กิโลเมตร อำเภอเขาสวนกวาง 59 กิโลเมตร อำเภอกระนวน 66 กิโลเมตร อำเภอภูเวียง 68 กิโลเมตร อำเภอแวงใหญ่ 72 กิโลเมตร อำเภอพล 74 กิโลเมตร กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย 75 กิโลเมตร กิ่งอำเภอหนองนาคำ 80 กิโลเมตร อำเภอเปือยน้อย 80 กิโลเมตร อำเภอชุมแพ 82 กิโลเมตร อำเภอหนองสองห้อง 96 กิโลเมตร อำเภอแวงน้อย 96 กิโลเมตร อำเภอภูผาม่าน 109 กิโลเมตร อำเภอสีชมพู 114 กิโลเมตร

         อาณาเขต ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภูและเลย

คำขวัญประจำจังหวัด

" พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก "

 


การเดินทาง

รถยนต์

         ขอนแก่นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปตามทางรถยนต์ 449 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่น

          อีกเส้นทางหนึ่ง เมื่อถึงสระบุรีแล้วตรงไปตามถนนสระบุรี-ลำนารายณ์ แยกขวาเข้าเส้นทางม่วงค่อม-ด่านขุนทด-ชัยภูมิ-ขอนแก่น หรือสระบุรี-อำเภอลำนารายณ์-อำเภอเทพสถิต-ชัยภูมิ-อำเภอมัญจาคีรี-อำเภอพระยืน-ขอนแก่น

รถไฟ

          ขบวนรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ผ่านจังหวัดขอนแก่น ไปจังหวัดอุดรธานี และหนองคายทุกวัน รถที่ให้บริการมีทั้งรถเร็ว รถด่วน และรถด่วนดีเซลรางปรับอากาศ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010,0 2223 7020 สถานีรถไฟขอนแก่น โทร. 0 4322 1112 http://www.railway.co.th

รถโดยสารประจำทาง

           ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต 2 ) มีรถโดยสารธรรมดา รถปรับอากาศ และรถนอนพิเศษชนิด 24 ที่นั่ง วิ่งบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0 2936 2852-66 สถานีขนส่งขอนแก่น (รถธรรมดา) 0 4323 7472 สถานีรถปรับอากาศ 0 43 23 9910
http://www.transport.co.th/

รถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศ

           บริษัทขนส่งจำกัด และรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมเปิดเส้นทางเดินรถระหว่าง ขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ โดบจัดรถปรับอากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง ให้บริการ 2 เที่ยวต่อวัน มีต้นทางและปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 และ สถานีรถเมล์ขนส่งผู้โดยสารตลาดเช้า นครหลวงเวียงจันทน์ โดยไม่มีจุดจอดระหว่างทาง

ตารางเดินรถระหว่างประเทศเส้นทาง ขอนแก่น-เวียงจันทน์

เที่ยว

เวลาเดินรถ

ขอนแก่น

เวลาเดินรถ

เวียงจันทน์

ระยะเวลาเดินทาง

ราคาค่าโดยสาร

1

08.15 น.

08.15 น.

4 ชม.

180 บาท/50,000 กีบ

2

14.15 น.

14.15 น.

4 ชม.

180 บาท/50,000 กีบ

เครื่องบิน
          บมจ. การบินไทย เปิดบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บมจ. การบินไทย โทร. 1566,0 2628 2000 www.thaiairways.com และ สำนักงานขอนแก่น โทร.0 4322 7701

การคมนาคมภายในตัวจังหวัด จ.ขอนแก่น
          มีบริการรถโดยสารให้เลือกหลายประเภท ได้แก่ รถตุ๊ก ๆ ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ราคา 30 บาท สามล้อปั่นราคาเริ่มต้นคือ 20 บาท ส่วนใหญ่จะวิ่งบริการภายในตัวเมืองและเขตเทศบาล
         รถโดยสารประจำทางขนาดเล็กวิ่งบริการในเขตเมืองขอนแก่นหลายสาย มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ นอกจากนั้นยังมีรถโดยสารวิ่งระหว่างอำเภอเมืองขอนแก่นไปยังอำเภอต่างๆ ตลอดวัน

 

2 February 2562 | Count View 252