logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น

าตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เช่ากรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ช่องทางการชำระเงินค่าเช่า ”ที่ราชพัสดุ”